Právě vysíláme

Jak se chovat při dopravní nehodě a na co nezapomenout?

8. března 2018 8:10
Jak se chovat při dopravní nehodě a na co nezapomenout?

Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.

 • Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.
 • Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.
 • Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.
 • Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel. Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.
 • Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.
 • Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je.
 • Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.
 • Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.
 • Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně.
 • Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku.
 • Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
 • Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Zdroj: dopravni1.cz, stephenbabcock.com

Články, které by tě mohly zajímat