Právě vysíláme

Z obličeje většiny lidí lze vyčíst mnohé. Od povahových rysů až k sexuálním preferencím

28. března 2019 16:10
Z obličeje většiny lidí lze vyčíst mnohé. Od povahových rysů až k sexuálním preferencím

Špičatý tvar uší značí vychytralost, pokrytectví a sklony k intrikaření. Velké uši mají jedinci přemýšliví, malé zase ti s velkým instinktem. Tohle a mnohé další se dá vyčíst pouze z pohledu na dotyčnou osobu. Nevěříte?

Zkušený typolog podle vaší tváře pozná vaši povahu, vaše předpoklady i psychické problémy.

Komu třeba život připravuje nelehé situace, bude mít časem mohutnější nos a bradu. Lidé, kteří neustále někomu něco závidí nebo někoho pomlouvají a šíří drby, mají špičatý nos. Pokud se někomu zlepší zdraví či zmoudří, je pravděpodobné, že se mu zvětší ušní lalůčky.

Horní část čela souvisí s představivostí, střední s pamětí, část nad obočím odráží pozorovací schopnosti. Vysoké čelo se vždy pojí s inteligencí a pravá půlka obličeje je vždy rozum, levá cit. Hlubší vrásky na čele v poměrně mladém věku skoro vždy značí problémy v rodinných vztazích.

Schválně se někdy zaměřte i na ušní lalůčky. Malé lalůčky znamenají málo energie a také obtížné splnění sexuálních potřeb člověka. Chybějící lalůčky značí osobu necitelnou, pasivní a bez velkých životních cílů a zkušeností. Originálním myslitelům uši trochu odstávají. Pokud jsou uši naopak umístěny blízko u hlavy, jedná se o člověka šetrného, který si navíc umí všechno dobře naplánovat.

Prostor nad rty, přesněji řečeno mezi rty a nosem, vypovídá o plodnosti a sexuálním životě. Ženy s vodorovnými vráskami nad rtem jsou často delší dobu bez sexu. Může to ukazovat až na frigiditu.

Fyziognomie se zabývá zjišťováním charakterových vlastností podle tvarů těla, zejména pak obličeje. Spolu s ní se při rozboru osobnosti také využívá i patofyziognomie, která zkoumá zdravotní problémy viditelné na obličeji, a v poslední době i morfopsychologie, která zkoumá zákonitosti mezi vzhledem tváře a psychickým projevem.

Siang Mien je tři tisíce let staré čínské umění, které se zabývá čtením z tváře, takže tyto fakta jsou dána a pozorována opravdu dlouhou dobu. Podle něj lze z lidské tváře vyčíst v podstatě cokoli – charakter, touhy daného člověka, ale i jeho sexuální nastavení. Možná se teď začnete pozorněji koukat do tváří svých přátel i náhodných kolemjdoucích, což?

Zde je pár osobností, na kterých si můžete fyziognomii vyzkoušet.

Pink

Mac Miller

Karel Roden

Marilyn Monroe

 

Taylor Swift a Megan Fox

Zdroj: www.quora.com, wikipedie, ibestof. 

Články, které by tě mohly zajímat